ما خود، خالق هر لخظه خود هستیم

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.