تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.