جویندگی آگاه و سازنده ، بی راهه را با بازشناسی بی راهه ها و انتخاب نکردن آنها و راه را با شناخت آن و انتخاب مسئولانه و آگاهانه اش میشناسد

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.