اصل مهم: پدر تربیت، مادر عشق

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.