اصل شماره ۱۲ – پذیرش حاکمیت ضامن و تداوم بخش و تقویت‏ کننده امنیت ما است

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.