اصل شماره ۱۳ – حق انتخاب قبل از انتخاب است و پس از آن در جبر انتخاب‏های قبلی‏ تان هستید

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.