اصل شماره ۱۵ – فردی که اولویت بندی روابط عاطفی قبل از ارتباط با شما را زیر پا بگذارد، احتمال زیر پا گذاشتن رابطه با شما هم برایش وجود دارد

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.