اصل شماره ۱۶ – در هر جایگاهی که باشیم صرفا در مورد رشد و تحول خودمان می توانیم تصمیم گیری نماییم ، و لاغیر

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.