اصل شماره ۳ – تفاوت، زیربنای ایجاد ارتباط است ( خصوصا در ازدواج)

هیچ نتیجه ای یافت نشد لطفا صحت را چک کنید.