آموزش غیر حضوری

آرک تایپ های شخصیت شناسی >
تومان75,000 تومان75,000
دیمیتر ، مادر
4 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان75,000 تومان75,000
آرک تایپ های شخصیت شناسی >
تومان250,000 تومان250,000
با خرید این بسته آموزشی ، میتوانید از 30 دقیقه کلاس آنلاین پرسش و پاسخ رایگان بهره ببرید
27 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان250,000 تومان250,000
آرک تایپ های شخصیت شناسی >
تومان100,000 تومان100,000
آپولو ، برادر و کارمند
10 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان100,000 تومان100,000
آرک تایپ های شخصیت شناسی >
تومان110,000 تومان110,000
زئوس ، رهبر
10 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان110,000 تومان110,000
آموزش غیر حضوری >
تومان100,000 تومان100,000
هرمس ، ارتباطات
7 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان100,000 تومان100,000
آرک تایپ های شخصیت شناسی >
تومان190,000 تومان190,000
در دنیای تاریک و یکنواخت و روزمره افرادی هستند که شور زندگی دارند نه نیازی به جراحی زیبایی در خود می‌بینند از بس که با خود کامل هستند نه بودن با دی...
9 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان190,000 تومان190,000
آرک تایپ های شخصیت شناسی >
تومان90,000 تومان90,000
شخصیت شناسی چه کمکی به ما میکند ؟ در دنیای روزمره فراموشی خود حقیقی و دور شدن از اصالت آنچه ما را به حرکت در مسیر رشد و توسعه وا میدارد، منجر به فر...
8 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان90,000 تومان90,000