آنلاین

کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح 1 >
تومان500,000 تومان500,000
انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایف...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان500,000 تومان500,000
کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح 1 >
تومان500,000 تومان500,000
انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایف...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان500,000 تومان500,000
کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح 1 >
تومان500,000 تومان500,000
انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایف...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان500,000 تومان500,000
کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح 1 >
تومان500,000 تومان500,000
انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایف...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان500,000 تومان500,000
کارگاه مقدماتی سفر قهرمانی-سطح 1 >
تومان450,000 تومان450,000
انگار این دنیا پازل بزرگی است که هریک از ما بایستی جهت تکمیل سهم خود راه سفر در پیش گیریم و در نهایت با تکمیل تکه خود به طور مشترک ، سهم خود را ایف...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان450,000 تومان450,000
مشاوره شغلی >
رایگان
از آنجاییکه هر مجموعه شغلی ، دارای هویت و ساختار منحصر بعد خود ، متناسب به اهداف ، افراد و …سایر عناصر ِ تشکیل دهنده مجموعه است ، شناخت و برر...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
مشاوره شغلی >
تومان800,000 تومان700,000
در دنیای امروز که خانمها وارد بازار کار شده اند اغلب یک مشکل مشترک دارند و آن هم این است که تلاش می کنند اما در تعامل با همکاران و مدیران بالادستی ...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان800,000 تومان700,000
مشاوره شغلی >
تومان800,000 تومان700,000
ما در روابطمان معمولا با برخی افراد به خوبی ارتباط برقرار می کنیم و با برخی به سختی، مخصوصا اگر در زمینه کاری باشد در مذاکرات با همه انواع آدمها لز...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان800,000 تومان700,000
در مشاوره مقدماتی شغلی، با توجه به نتایج آزمون های شخصیت شناسی ( آزمون های مشاوره ۱ و مشاوره ۲ ) ، همچنین اطلاعاتی که در ح...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
رایگان
بهترین خودت باش >
تومان600,000 تومان600,000
همه ما آدمهایی را دیده ایم که در جمع دیگران مهارت خاصی در برقراری ارتباط با جمع دارند و این مهارت را نه فقط در جمع دوستان و آشنایان بلکه با افرادی ...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان600,000 تومان600,000
بهترین خودت باش >
تومان1,500,000 تومان1,200,000
هر کدوم از ما در موقعیت های مختلفی از زندگی قرار گرفته ایم که دچار اضطراب شده ایم چرا که نمی دانستیم چه باید کرد یا گاهی هم رفتارهایی کرده ایم که خ...
10 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان1,500,000 تومان1,200,000
بهترین خودت باش >
تومان800,000 تومان700,000
کارگاه ارتباط موثر
6 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان800,000 تومان700,000