کارگاه رابطه عاطفی

کارگاه رابطه عاطفی >
تومان1,000,000 تومان700,000
در این دوره ، با رویکرد تحلیل عمقی و با استفاده از تمرین های کاربردی و عملی ، والدانه و بالغانه به بررسی ، تحلیل و التیام کودک درون میپردازیم و با ...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان1,000,000 تومان700,000
کارگاه رابطه عاطفی >
تومان350,000 تومان250,000
کارگاه کپسول درمانی بر اساس رویکرد غیر یونگین و برای آن دسته از جویندگانی است که به دنبال ازدواجی موفق بر اساس شناخت فرایند آشنایی تا ازدواج و انتظ...
1 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان350,000 تومان250,000
کارگاه رابطه عاطفی >
1
تومان210,000 تومان210,000
همه ما تجربه کرده ایم که در رابطه با طرف تعامل گاهی دچار مشکلاتی می شویم که ریشه در ندانستنمان دارد. و گاهی به خود می گوییم کاش فرد مطلعب بود که سو...
1 سخنرانی
1
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان210,000 تومان210,000
کارگاه رابطه عاطفی >
تومان1,000,000 تومان1,000,000
کارگاه پیشرفته سواد رابطه ادامه کارگاه مقدماتی سواد رابطه است که جوینده پس از آشنایی با مفاهیم عمقی اصول رابطه با ابعاد دیگر این اصول از جایگاه آرک...
10 سخنرانی
افزودن به لیست علاقه مندی ها
تومان1,000,000 تومان1,000,000